Mark Whitehead
Born: Aug 24, 1975
in Red Lake, Ontario
Throws: Left