Morioka City Mens Memorial Cup > Teams
Arai


Tokyo
Japan

Skip
No Photo
Tomoji
Arai
Third
No Photo
Shigeichi
Nakano
Second
No Photo
Shinji
Ikeda
Lead
No Photo
Shigeru
Kusama
Kawahira


Karuizawa
Japan

Skip
No Photo
Kagetora
Kawahira
Third
No Photo
Masayuki
Fujii
Second
No Photo
Kouki
Kinoshita
Lead
No Photo
Yoshiaki
Sakaguchi
Komoribayashi


Morioka
Japan

Skip
No Photo
Nobukazu
Komoribayashi
Third
No Photo
Keita
Umemura
Second
No Photo
Masahiro
Tamura
Lead
No Photo
Masaru
Ito
Ogihara


Karuizawa
Japan

Skip
Player Photo
Ryo
Ogihara
Third
No Photo
Akira
Ohtsuka
Second
Player Photo
Manabu
Aoki
Lead
No Photo
Naoki
Kaneko
Sawaguchi


Morioka
Japan

Skip
No Photo
Kyosuke
Sawaguchi
Third
No Photo
Chikara
Segawa
Second
No Photo
Yuuki
Ohno
Lead
No Photo
Hidenobu
Segawa
Takeda


Sapporo
Japan

Skip
No Photo
Naomasa
Takeda
Third
No Photo
Kyousuke
Fujii
Second
No Photo
Tetsuo
Yamaguchi
Lead
No Photo
Akira
Takeda
Tsukamoto


Kanagawa
Japan

Skip
Player Photo
Suguru
Tsukamoto
Third
Player Photo
Satoru
Tsukamoto
Second
Player Photo
Nobuhito
Kasahara
Lead
Player Photo
Tatsunori
Naganuma
Yamaguchi


Karuizawa
Japan

Skip
Player Photo
Tsuyoshi
Yamaguchi
Third
Player Photo
Riku
Yanagisawa
Second
Player Photo
Satoshi
Koizumi
Lead
Player Photo
Fukuhiro
Ohno
Morioka City Mens Memorial Cup MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |