Sarah Koltun
Born: Jul 6, 1993
in Whitehorse, Yukon
Resides: Whitehorse, Yukon
Throws: Right
Profession: Student