Minebea Mitsumi Cup > Strength of Field
Rank Team SFM Value OOM Points
200.  Fujinaka, Hiromitsu 0.100 5.423
211.  Kasahara, Arihito 0.050 4.333
220.  Unoura, Kazuhisa 0.050 3.598
221.  Kuriyama, Hiromitsu 0.050 3.592
260.  Onodera, Kota 0.050 0.855
290.  Tsukamoto, Satoru 0.050 0.148
293.  Goto, Masahiko 0.050 0.000
293.  Iwasaki, Kenji 0.050 0.000
293.  Sano, Yasuhiro 0.050 0.000
293.  Tsuchiya, Shunto 0.050 0.000
293.  Nomizo, Shungo 0.050 0.000
293.  Yamashita, Takefumi 0.050 0.000
Teams Total: 0.650
Purse Factor: 0.972
Teams Factor: 0.875
Teams Scale: 2.000
Importance Factor: 1.000
Strength of Field: 1.105
Minebea Mitsumi Cup MENU: | Teams | Standings |Consolation | Playoffs | Scores | Statistics |