Minebea Mitsumi Cup > Prize Purse
Team Prize (CDN) Points
1.   Satoru Tsukamoto $1,670  7.738 
2.   Kazuhisa Unoura $1,114  6.080 
3.   Hiromitsu Fujinaka $557  4.698 
3.   Shunto Tsuchiya $334  4.698 
5.   Arihito Kasahara $223  3.316 
5.   Kota Onodera $111  3.316 
7.   Masahiko Goto $---  --- 
8.   Hiromitsu Kuriyama $---  --- 
9.   Yasuhiro Sano $---  --- 
9.   Kenji Iwasaki $---  --- 
9.   Takefumi Yamashita $---  --- 
9.   Shungo Nomizo $---  --- 
Minebea Mitsumi Cup MENU: | Teams | Standings |Consolation | Playoffs | Scores | Statistics |