Hokkaido Bank Curling Classic > Prize Purse
Team Prize (CDN) Points
1.   SooHyuk Kim $11,427  15.094 
2.   Yusuke Morozumi $5,713  11.860 
3.   Yuta Matsumura $2,285  9.164 
4.   Ryotarou Syukuya $---  6.469 
5.   Ryo Ogihara $---  1.509 
5.   Chang-Min Kim $---  1.509 
7.   Kanya Shimizuno $---  0.755 
7.   Junpei Kanda $---  0.755 
Hokkaido Bank Curling Classic MENU: | Teams | Standings |Playoffs | Scores | Statistics |